สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา รับสมัครคัดเลือกจ้างเหมา 5 อัตรา

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ 5 อัตรา รับสมัครบัดนี้ถึง 22 ตุลาคม 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักการตลาดรุ่นใหม่ (สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา) 5 อัตรา
-ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา โดยต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษา และไค้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ ภายในวันที่ปิดการรับสมัคร

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครบัดนี้ถึง 22 ตุลาคม 2564

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"