โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 16 อัตรา

โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 16 อัตรา

ADVERTISEMENT

โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 16 อัตรา รับสมัครวันที่ 18-25 ตุลาคม 2564

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นักเทคนิคการแพทย์ กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ (ก) 1 อัตรา
2.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ (ค) 1 อัตรา
3.นิติกร กลุ่มงานบริหารทั่วไป 1 อัตรา
4.นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไป 1 อัตรา
5.นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป 1 อัตรา
6.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานเทคนิค 1 อัตรา
7.เจ้าพนักงานสถิติ กลุ่มงานเทคนิค 1 อัตรา
8.พนักงานเภสัชกรรม กลุ่มงานบริการ 1 อัตรา
9.พนักงานประกอบอาหาร กกลุ่มงานบริการ 2 อัตรา
10.พนักงานประจําห้องทดลอง กลุ่มงานบริการ 1 อัตรา
11.พนักงานบริการ กลุ่มงานบริการ 3 อัตรา
12.ผู้ช่วยพยาบาล กลุ่มงานบริการ 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัครด้านล่าง

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจอำนวยการ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ รับสมัครวันที่ 18-25 ตุลาคม 2564

ADVERTISEMENT

ประกาศรับสมัคร