เทศบาลนครสงขลา รับสมัครสอบเลือกสรรบุคคลพนักงานจ้างทั่วไป 3 อัตรา

เทศบาลนครสงขลา รับสมัครสอบเลือกสรรบุคคลพนักงานจ้างทั่วไป 3 อัตรา

ADVERTISEMENT

เทศบาลนครสงขลา รับสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 3 อัตรา รับสมัครวันที่ 15-27 ตุลาคม 2564

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ภารโรง (ปฏิบัติหน้าที่ประจําศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ่อนวัวเก่า) 1 อัตรา
-มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

2.พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
-จะต้องแสดงหลักฐานและแนบสําเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
ในวันที่สมัครด้วย

ADVERTISEMENT

3.คนงาน (ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชน เทศบาลนครสงขลา FM 106.25 MHz) 1 อัตรา
-เพศหญิง/เพศชาย
-วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือปริญญาตรีทุกสาขา
-หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดรายการวิทยุ หรือการดูแลเครื่องส่งสัญญาณวิทยุจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคาร สำนักงานเทศบาลนครสงขลา (ด้านหลัง) จังหวัดสงขลา รับสมัครวันที่ 15-27 ตุลาคม 2564

ADVERTISEMENT

ประกาศรับสมัคร