สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา รับสมัครเลือกสรรพนักงานราชการ 3 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา รับสมัครวันที่ 20-24 กันยายน 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นักกิจกรรมบำบัด 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นทีเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชากายภาพบําบัด ทางกิจกรรมบําบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบําบัด

2.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทุกสาขาวิชา

3.เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทุกสาขาวิชา

การรับสมัครงาน
ส่งใบสมัครทางไปรษณีด่วนพิเศษ (EMS) รับสมัครวันที่ 20-24 กันยายน 2564

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"