คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครพนักงาน 2 อัตรา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครพนักงาน 2 อัตรา รับสมัครบัดนี้ถึง 1 พฤศจิกายน 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พยาบาลหรือนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (ปฏิบัติงานที่ศูนย์โรคหัวใจ) 2 อัตรา
-วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์สาขาพยาบาลศาสตร์ หรือสาขาเทคโนโลยีหัวใจและ
ทรวงอก และมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขาดังกล่าว
-อายุไม่เกิน 35 ปี
-สุขภาพแข็งแรง สามารถทํางานในห้องรังสี และทนต่อสภาวะของการใส่เสื้อตะกั่วกันรังสีได้
-มีจิตใจมุ่งมั่น และรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ซื่อสัตย์ ทํางานเป็นทีม
-มีใจรักในงานและวิชาชีพ ดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจด้วยมิตรไมตรีจิต
-อุทิศงานและเวลา สามารถทํางานนอกเวลาได้เสมอ
-ยอมรับการปฏิบัติงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น การร่วมทําวิจัย เก็บข้อมูล สอนงานโครงการพัฒนา
งานต่างๆ

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครบัดนี้ถึง 1 พฤศจิกายน 2564

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"