เทศบาลนครสงขลา รับสมัครเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป 2 อัตรา

เทศบาลนครสงขลา รับสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 2 อัตรา รับสมัครวันที่ 1-9 กันยายน 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
คนงาน 2 อัตรา
-มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคาร สำนักงานเทศบาลนครสงขลา (ด้านหลัง) จังหวัดสงขลา รับสมัครวันที่ 1-9 กันยายน 2564

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"