เรือนจำกลางสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

เรือนจำกลางสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

เรือนจำกลางสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ รับสมัครวันที่ 27 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ (ชาย) 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา
-เป็นชายที่มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กําหนดไว้ไม่เกิน 2 เซนติเมตร ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม เมื่อจํานวนรวมไม่น้อยกว่า 245 เซนติเมตร

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ เรือนจำกลางสงขลา 163 หมู่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รับสมัครวันที่ 27 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2564

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"