สํานักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 5 อัตรา

สํานักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 5 อัตรา

สํานักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 5 อัตรา รับสมัครวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 5 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง

การรับสมัครงาน
สมัครออนไลน์ รับสมัครวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2564

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"