สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 6 อัตรา

สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 6 อัตรา

ADVERTISEMENT

สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 6 อัตรา รับสมัครวันที่ 12-16 กรกฎาคม 2564

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงานราชการเฉพาะกิจ 6
-ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิขาสถิติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ADVERTISEMENT

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา รับสมัครวันที่ 12-16 กรกฎาคม 2564

ประกาศรับสมัครใบสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"