สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา รับสมัครพนักงาน 6 อัตรา

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา รับสมัครพนักงาน 6 อัตรา

ADVERTISEMENT

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 6 อัตรา รับสมัครวันที่ 30 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2564

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 อัตรา
-วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา รับสมัครวันที่ 30 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2564

ADVERTISEMENT

ประกาศรับสมัคร