สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 สงขลา รับสมัครคัดเลือกลูกจ้าง 3 อัตรา

สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 สงขลา รับสมัครคัดเลือกลูกจ้าง 3 อัตรา

ADVERTISEMENT

สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 สงขลา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา รับสมัครวันที่ 28 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม 2564

ADVERTISEMENT

1.เจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา
-ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพณิชยการ

ADVERTISEMENT

2.เจ้าพนักงานศุลกากร 1 อัตรา
-ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบํารุง สาขาวิชาโลหะการสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาก่อสร้าง

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 เลขที่ 5/4 ถนนชลเจริญ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รับสมัครวันที่ 28 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม 2564

ประกาศรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"