สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา รับสมัครบัณฑิตแรงงาน 2 อัตรา

สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นบัณฑิตแรงงาน 2 อัตรา รับสมัครวันที่ 23-29 พฤษภาคม 2567

ประกาศสำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นบัณฑิตแรงงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.บัณฑิตแรงงานประจำอำเภอรัตภูมิ 1 อัตรา
-ได้รับปริญญตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

2.บัณฑิตแรงงานประจำอำเภอสทิงพระ 1 อัตรา
-ได้รับปริญญตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ชั้น 2 ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา รับสมัครวันที่ 23-29 พฤษภาคม 2567

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"