สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา รับสมัครลูกจ้าง 5 อัตรา

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา รับสมัครบัดนี้ถึง 11 มกราคม 2567

ประกาศสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.พี่เลี้ยง 4 อัตรา
-ได้รับวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป

2.นักพัฒนาสังคม 1 อัตรา
-จบหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

เป็นผู้มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีสุขภาพ แข็งแรงเหมาะสมกับตำแหน่งงานและไม่เป็นโรคต้องห้ามหรืออุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา เลขที่ 57/5 หมู่ 2 ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รับสมัครบัดนี้ถึง 11 มกราคม 2567

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"