สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา รับสมัครลูกจ้าง

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว รับสมัครวันที่ 1-8 ธันวาคม 2566

ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นิติกร 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี ในสาขานิติศาสตร์

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขา (ชั้น 3) อาคารส่วนราชการ อาคารสรรพยากร ถนนลูกเสือ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รับสมัครวันที่ 1-8 ธันวาคม 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"