มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รับสมัครพนักงาน 2 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญา 2 อัตรา รับสมัครวันที่ 9-20 ตุลาคม 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต https://cc.skru.ac.th/regisjob/ รับสมัครวันที่ 9-20 ตุลาคม 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"