สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 9 รับสมัคร 9 อัตรา

สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 9 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 9 อัตรา รับสมัครวันที่ 23-29 สิงหาคม 2566

ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 9 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสนุนงานสารบรรณและงานประชุม) 1 อัตรา
-คุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันขึ้นไปทุกสาขาวิชา
-มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และสามารถใช้งาน Microsoft Office สำหรับงานเอกสาร

2.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสนุนงานการเงินและงานข้อมูลสถิติ) 1 อัตรา
-คุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันขึ้นไปทุกสาขาวิชา
-มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และสามารถใช้งาน Microsoft Office สำหรับงานเอกสาร

3.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสนุนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง) 1 อัตรา
-คุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันขึ้นไปทุกสาขาวิชา
-มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และสามารถใช้งาน Microsoft Office สำหรับงานเอกสาร

4.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสนุนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง) 1 อัตรา
-คุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันขึ้นไปทุกสาขาวิชา
-มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และสามารถใช้งาน Microsoft Office สำหรับงานเอกสาร

5.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสนุนงานบริหารจัดการทรัพย์สิน) 1 อัตรา
-คุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันขึ้นไปทุกสาขาวิชา
-มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และสามารถใช้งาน Microsoft Office สำหรับงานเอกสาร

6.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสนุนงานสารบรรณและบริหารงานกองทุน) 1 อัตรา
-คุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันขึ้นไปทุกสาขาวิชา
-มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และสามารถใช้งาน Microsoft Office สำหรับงานเอกสาร

7.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสนุนงานจัดทำข้อมูลและบริหารงานกองทุน) 1 อัตรา
-คุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันขึ้นไปทุกสาขาวิชา
-มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และสามารถใช้งาน Microsoft Office สำหรับงานเอกสาร

8.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสนุนงานบันทึกข้อมูล) 1 อัตรา
-คุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันขึ้นไปทุกสาขาวิชา
-มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และสามารถใช้งาน Microsoft Office โดยเฉพาะ Word, Excel และ Power Point ได้เป็นอย่างดี

9.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสนุนงานบันทึกข้อมูล) 1 อัตรา
-คุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันขึ้นไปทุกสาขาวิชา
-มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และสามารถใช้งาน Microsoft Office โดยเฉพาะ Word, Excel และ Power Point ได้เป็นอย่างดี

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนยุทธศาสตร์และอำนวยการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 9 (อาคาร 5 ชั้น) ชั้น 1 รับสมัครวันที่ 23-29 สิงหาคม 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"