โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครพนักงาน

โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ รับสมัครวันที่ 21-25 สิงหาคม 2566

ประกาศโรงพยาบาลสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักวิชาการศึกษา (ศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิก) 1
-ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาทางสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทางนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาทางศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาทาง สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาทางบริหารธุรกิจ

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารผู้ปวยนอก โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครวันที่ 21-25 สิงหาคม 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"