มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รับสมัครพนักงาน 3 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา รับสมัครวันที่ 22 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงานบริการ 3 อัตรา
-สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษาปี ที่ 6
-เพศชาย และหญิง

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รับสมัครวันที่ 22 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"