มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครพนักงาน 2 อัตรา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวทยาลัยเงินงบประมาณ 2 อัตรา รับสมัครบัดนี้ถึง 28 พฤษภาคม 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวทยาลัยเงินงบประมาณ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นิติกร 2 อัตรา
-วุฒิปริญญาตรีทางกฎหมาย

คุณสมบัติทั่วไปของผู้รับสมัคร
-ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559
-ไม่เป็นผู้ถูกฟ้องร้องดําเนินคดีกรณีผิดสัญญากู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
-ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต https://resume.psu.ac.th/ รับสมัครบัดนี้ถึง 28 พฤษภาคม 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"