เทศบาลนครสงขลา รับสมัครพนักงาน 13 อัตรา

เทศบาลนครสงขลา รับสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 13 อัตรา รับสมัครวันที่ 2-15 พฤษภาคม 2566

ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.คนงาน (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 1 อัตรา
-มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

2.คนงาน (สังกัดฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการงาน) 2 อัตรา
-วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษาหรือสารสนเทศ

3.คนงาน (สำนักช่าง) 2 อัตรา
-มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

4.พนักงานขับรถยนต์ (สำนักการศึกษา) 2 อัตรา
-จะต้องแสดงหลักฐานและแนบสำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ประเภท 2 ในการสมัครด้วย

5.คนงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 3 อัตรา
-จะต้องแสดงหลักฐานและแนบสำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ประเภท 2 ในการสมัครด้วย

6.คนงาน (สำนักปลัดเทศบาล) 1 อัตรา
-มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

7.คนงาน (สำนักคลัง) 2 อัตรา
-มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคารสำนักงานเทศบาลนครสงขลา (ด้านหลัง) จังหวัดสงขลา รับสมัครวันที่ 2-15 พฤษภาคม 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"