สำนักงานศาลปกครองสงขลา รับสมัครพนักงานราชการ

สำนักงานศาลปกครองสงขลา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง รับสมัครวันที่ 24 มีนาคม – 17 เมษายน 2566

ประกาศสำนักงานศาลปกครองสงขลา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นายช่างโยธา 1 อัตรา
-เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันหรือไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง หรือสาขาวิชาช่างโยธาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต https://admincourtsongkhla.thaijobjob.com/ รับสมัครวันที่ 24 มีนาคม – 17 เมษายน 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"