สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา รับสมัครพนักงานราชการ

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป รับสมัครวันที่ 15-21 มีนาคม 2566

ประกาศสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชี 1 อัตรา
-เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาพาณิชยการ ทางบัญชี

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา รับสมัครวันที่ 15-21 มีนาคม 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"