เทศบาลนครสงขลา รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 12 อัตรา

เทศบาลนครสงขลา รับสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 12 อัตรา รับสมัครบัดนี้ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
สังกัดงานบริหารงานทั่วไป

1.คนงาน 6 อัตรา
-มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

2.พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
-ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จะต้องแสดงหลักฐาน และเเนบสำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ในวันที่สมัครด้วย

สังกัดงานกิจการขนส่ง ฝ่ายอํานวยการ
3.คนงาน 1 อัตรา
-มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

สังกัดงานบริหารงานทั่วไป
4.คนงาน 1 อัตรา
-มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

สังกัดงานศูนย์บริการสาธารณสุขสระเกษ
5.คนงาน 1 อัตรา
-มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

สังกัดงานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
6.พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
-ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จะต้องแสดงหลักฐาน และเเนบสำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ในวันที่สมัครด้วย

สังกัดงานบริหารงานทั่วไป
7.คนงาน (ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์) 1 อัตรา

-ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จะต้องแสดงหลักฐาน และเเนบสำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ในวันที่สมัครด้วย

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ขั้น 4 อาคาร สํานักงานเทศบาลนครสงขลา (ด้านหลัง) จังหวัดสงขลา รับสมัครบัดนี้ถึง 13 กุมภาพันธ์ 25666

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"