มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย 4 อัตรา

มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 4 อัตรา รับสมัครภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.อาจารย์ (สาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์) 1 อัตรา
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโท สาขาวิชาทางการสอนภาษาไทย สาขาวิชาหลักสูตรและการสอ (ภาษาไทย) หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย

2.อาจารย์ (สาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์) 1 อัตรา
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโท สาขาวิชาทางการสอนภาษาอังกฤษ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ภาษาอังกฤษ) หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

3.อาจารย์ (สาขาวิชา พลศึกษา และสุขศึกษา) 1 อัตรา
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรีสาขาวิชาพลศึกษา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

4.อาจารย์ (สาขาวิชา พลศึกษาและ สุขศึกษา) 1 อัตรา
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรีสาขาวิชาพลศึกษาศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"