บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา รับสมัครพนักงานจ้าง 2 อัตรา

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเข้าเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา รับสมัครวันที่ 4-6 มกราคม 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ช่วยปฏิบัติงานครัวประกอบอาหาร 1 อัตรา
-จะต้องมีการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญด้านการประกอบอาหารและโภชนาเพศหญิงมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี

2.ช่วยปฏิบัติงานธุรการ-การเงิน-บัญชี 1 อัตรา
-จะต้องมีการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา รับสมัครวันที่ 4-6 มกราคม 25656

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"