สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา รับสมัครวันที่ 9-20 มกราคม 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.พนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา
-เพศชาย
-ไม่กำหนดวุฒิการศึกษา
-ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
-อายุ 30-45 ปีบริบูรณ์ ในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 20 มกราคม 2566
-มีประสบการณ์เกี่ยวกับการขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีใบอนุญาตขับรถชนิดรถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถยนต์สาธารณะตามที่กฎหมายกำหนด
-หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับการขับ และบำรุงรักษาเบื้องต้นรถตู้โดยสารปรับอากาศจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
-กรณีมีหนังสือรับรองการทำงานด้านการขับขี่รถยนต์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
-มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบในงานสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

2.วิศวกรโยธา 1 อัตรา
-เพศชาย หรือหญิง
-ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมก่อสร้าง และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด
-เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
-อายุไม่เกิน 50 ปีบริบูรณ์ ในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 20 มกราคม 2566
-หากมีหนังสือรับรองการทำงานด้านวิศวกรโยธาจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
-มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบในงาน สามารถปฏิบัติงานนอกเวลา

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (ชั้น 5) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา รับสมัครวันที่ 9-20 มกราคม 25656

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"