เทศบาลเมืองคอหงส์ รับสมัครสรรหาเลือกสรรพนักงานจ้าง 22 อัตรา

เทศบาลเมืองคอหงส์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 22 อัตรา รับสมัครวันที่ 20-28 ธันวาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงานจ้างตามภารกิจ (สำหรับผู้มีคุณวุฒิ)
1.ผู้ช่วยนักจัดการงานทะเบียนและบัตร 2 อัตรา
2.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2 อัตรา
3.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล จำนวน 1 อัตรา
4.ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา

พนักงานจ้างตามภารกิจ (สำหรับผู้มีทักษะ)
1.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (รถดับเพลิง) 2 อัตรา
2.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (รถบรรทุกขยะ) 1 อัตรา
3.พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
4.ประจำรถขยะ 1 อัตรา
5.ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 1 อัตรา

ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป
1.คนงาน 2 อัตรา
2.พนักงานประจำรถดับเพลิง 8 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัครด้านล่าง

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รับสมัครวันที่ 20-28 ธันวาคม 2565

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"