มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครพนักงาน 4 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา รับสมัครวันที่ 9-16 ธันวาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นักวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
-มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม microsoft office ได้เป็นอย่างดี
-กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

2.เจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา
-สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกวานี้
-มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม microsoft office ได้เป็นอย่างดี
-กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 9-16 ธันวาคม 2565

ประกาศรับสมัคร – ลิงค์สำหรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"