เทศบาลนครสงขลา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

เทศบาลนครสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา รับสมัครวันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.พนักงานจ้างเหมาบริการ (ครูผู้สอน) สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา 1 อัตรา
-เป็นผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาสาขาวิชาเอกสังคมศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนด (เฉพาะตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการ (ครูผู้สอน) สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา)
-เป็นผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาสาขาวิชาเอกเทคโนโลยี และนวัตกรรมการศึกษา หรือสาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนด (เฉพาะตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการ (ครูผู้สอน) สาขาวิชาเอกเทคโนโลยี และนวัตกรรมการศึกษา หรือสาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์)
-ต้องเป็นผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

2.พนักงานจ้างเหมาบริการ (ครูผู้สอน) สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา หรือสาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
-เป็นผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาสาขาวิชาเอกสังคมศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนด (เฉพาะตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการ (ครูผู้สอน) สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา)
-เป็นผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาสาขาวิชาเอกเทคโนโลยี และนวัตกรรมการศึกษา หรือสาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนด (เฉพาะตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการ (ครูผู้สอน) สาขาวิชาเอกเทคโนโลยี และนวัตกรรมการศึกษา หรือสาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์)
-ต้องเป็นผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักการศึกษาเทศบาลนครสงขลา รับสมัครวันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2565

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"