มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา

มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา รับสมัครภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นักตรวจสอบภายใน (สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน) 1 อัตรา
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการบัญชี ด้านบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
-ผู้ที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน จะพิจารณาเป็นพิเศษ (ให้แสดงหลักฐาน)
-ผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน จะพิจารณาเป็นพิเศษ (ให้แสดงหลักฐาน)

2.นิติกร (สังกัดฝ่ายนิติการ) 1 อัตรา
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์
-เป็นผู้มีประสบการณ์การปฏิบัติงานทางด้านกฎหมาย (ให้แสดงหลักฐาน)

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครและหลักฐานต่างๆ ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) สมัครออนไลน์ผ่านทาง http://ejob.tsu.ac.th หรือ www.tsu.ac.th รับสมัครภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565

ประกาศรับสมัครใบสมัคร  


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"