สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รับสมัครวันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
-คุณวุฒิ ประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
-ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา รับสมัครวันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2565

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"