สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล รับสมัคร 4 อัตรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 4 อัตรา รับสมัครวันที่ 28 กันยายน – 2 ตุลาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ครูผู้สอน กลุ่มงานบริหารทั่วไป วิชาเอกอุตสาหกรรม (ช่างก่อสร้าง) โรงเรียนสงขลาวิทยาคม 1 อัตรา
2.ครูผู้สอน (จชต.) กลุ่มงานบริหารทั่วไป วิชาเอกสังคมศึกษา โรงเรียนจะนะวิทยา 1 อัตรา
3.ครูผู้สอน (จชต.) กลุ่มงานบริหารทั่วไป วิชาเอกคหกรรมศาสตร์ศาสตร์ โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ 1 อัตรา
4.นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัครด้านล่าง

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล (ชั้น2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล รับสมัครวันที่ 28 กันยายน – 2 ตุลาคม 2565

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"