โรงพยาบาลหาดใหญ่ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 22 อัตรา

โรงพยาบาลหาดใหญ่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 22 อัตรา รับสมัครวันที่ 17-30 สิงหาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 22 อัตรา
-ได้รับวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
-ไม่จำกัดเพศ
-อายุระหว่าง 18-35 ปี
-จบหลักสูตรบริบาลผู้ช่วยพยาบาล(จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
-มีมนุษย์สัมพันธ์ในการให้บริการติดต่อสื่อสาร
-ทดลองงานเป็นเวลา 1 เดือน

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 10 ชั้น โรงพยาบาลหาดใหญ่ รับสมัครวันที่ 17-30 สิงหาคม 2565

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"