โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครคัดเลือกลูกจ้าง12 อัตรา

โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครคัดเลือกลูกจ้าง12 อัตรา

โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 12 อัตรา รับสมัครวันที่ 1-8 สิงหาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา (ปฏิบัติงานกลุ่มงานรังสีการแพทย์) (หน่วยที่ 1)
2.เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 1 อัตรา (ปฏิบัติงานกลุ่มงานทันตกรรม) (หน่วยที่ 2)
3.ช่างไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ 1 อัตรา (ปฏิบัติงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์) (หน่วยที่ 3)
4.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา (ปฏิบัติงานงานจัดเก็บรายได้) (หน่วยที่ 4)
5.พนักงานเปล 1 อัตรา (ปฏิบัติงานศูนย์เปล) (หน่วยที่ 5)
6.พนักงานบริการ 1 อัตรา (ปฏิบัติงานศูนย์แพทย์) (หน่วยที่ 6)
7.พนักงานบริการ 1 อัตรา (ปฏิบัติงานศูนย์แพทย์) (หน่วยที่ 7)
8.พนักงานบริการ 2 อัตรา (ปฏิบัติงานหน่วยรักษาความสะอาด) (หน่วยที่ 8)
9.พนักงานบริการ 1 อัตรา (ปฏิบัติงานงานซักฟอก) (หน่วยที่ 9)
10.พนักงานตัดเย็บ 1 อัตรา (ปฏิบัติงานงานซักฟอก) (หน่วยที่ 10)
11.พนักงานบริการ 2 อัตรา (ปฏิบัติงานหน่วยรักษาความปลอดภัย) (หน่วยที่ 11)
12.พนักงานบริการ 2 อัตรา (ปฏิบัติงานกลุ่มงานพัสดุ) (หน่วยที่ 12)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัครด้านล่าง

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครวันที่ 1-8 สิงหาคม 2565

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"