สพป.สงขลา เขต 3 รับสมัครสรรหาเลือกสรรพนักงานราชการ 23 อัตรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 (สพป.สงขลา เขต 3) รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 23 อัตรา รับสมัครวันที่ 23-27 กรกฎาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ครูผู้สอนการศึกษาปฐมวัย 6 อัตรา
2.ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ 5 อัตรา
3.ครูผู้สอนภาษาไทย 5 อัตรา
4.ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 1 อัตรา
5.ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
6.ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา
7.ครูผู้สอนพลศึกษา 2 อัตรา
8.ครูผู้สอนศิลปะ 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
-เป็นผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ที่ ก.ค.ศ. รับรอง และกำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และวิชาเอกตรงตามประกาศรับสมัคร
-มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ตามพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และยังไม่หมดอายุ

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 รับสมัครวันที่ 23-27 กรกฎาคม 2565

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"