องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา รับสมัครสรรหาเลือกสรรพนักงาน 36 อัตรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา รับสมัครสรรหาเลือกสรรพนักงาน 36 อัตรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน 36 อัตรา รับสมัครวันที่ 19-27 กรกฎาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 1 อัตรา
-ได้รับใบอนุญาตขับรถที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ตามประเภทของเครื่องจักรกลที่กำหนดไว้ในหน้าที่ และความรับผิดชอบ มาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี

2.นายเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต 4 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือ (ฝ่ายเดินเรือ) ไม่ต่ำกว่าชั้นนายเรือของเรือเดินในประเทศมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี

3.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 5 อัตรา
-ได้รับใบอนุญาตขับรถที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ตามประเภทของเครื่องจักรกลที่กำหนดไว้ในหน้าที่ และความรับผิดชอบ มาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี

4.พนักงานขับเรือยนต์ 1 อัตรา
-ได้รับใบอนุญาตขับเรือยนต์ตามกฎหมายกรมเจ้าท่ามาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี

5.พนักงานวิทยุสื่อสาร 2 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตร ม.ศ.3 หรือ ม.3 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
-ได้รับใบอนุญาต หรือใบประกาศหรือหนังสือรับรองผ่านการอบรมการใช้วิทยุสมัครเล่น หรือวิทยุสื่อสารมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี

6.ช่างกลเรือ 8 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือ (ฝ่ายช่างเครื่องกล) ไม่ต่ำกว่าชั้นคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นหนึ่งพิเศษ หรือชั้นหนึ่งพิเศษชำนาญงาน มาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี

7.คนงานทั่วไป (สำนักช่าง) 6 อัตรา
-อ่าน เขียนภาษาไทยได้
-มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่
-มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ สามารถใช้แรงงานในการปฏิบัติงานได้

8.คนงานทั่วไป (กองสาธารณสุข) 2 อัตรา
-อ่าน เขียนภาษาไทยได้
-มีทักษะ ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่
-มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ สามารถใช้แรงงานในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้

9.คนงานทั่วไป (กองกิจการขนส่ง) 7 อัตรา
-อ่าน เขียนภาษาไทยได้
-มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่
-มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ สามารถใช้แรงงานในการปฏิบัติงานได้

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ รับสมัครวันที่ 19-27 กรกฎาคม 2565

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"