มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (อว.) เตรียมจ้างงาน 1,844 อัตรา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (อว.) เตรียมจ้างงาน 1,844 อัตรา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (อว.) เตรียมจ้างงาน 1,844 อัตรา 200 ตำบล มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG รับสมัครบัดนี้ – 28 มิถุนายน 2565

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development) มีวัตถุประสงค์ คือ เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการด้าน BCG ในพื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย คือ บัณฑิตจบใหม่ไม่เกิน 5 ปี ผู้ที่ถูกเลิกจ้าง/ประชาชนในพื้นที่สถาบันอุดมศึกษาภาคประชาชนภาคสังคมและภาคส่วนต่างๆ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
จำนวนการจ้างงาน 1,844 อัตรา
1.บัณฑิตจบใหม่ (ไม่เกิน 5 ปี) จำนวน 922 อัตรา
2.ประชาชนทั่วไป (ไม่จำกัดวุฒิ) จำนวน 922 อัตรา

พื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11Gi6tu_-gk6QGqic5aTmMgGWv9EChqwr/

คุณสมบัติผู้สมัครแต่ละประเภทผู้สมัครจะมีทั้งหมด 2 ประเภทดังต่อไปนี้
-บุคคลจากตำบล เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในตำบลเดียวกับตำบลที่ผู้สมัครจะเข้าร่วมโครงการ
-นักศึกษาจบใหม่ เป็นผู้ที่จบการศึกษามาจากมหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรีมาแล้วไม่เกิน 5 ปี และทะเบียนต้องอยู่ตำบลเดียวหรือใกล้เคียงกับตำบลที่ผู้สมัครจะเข้าร่วมโครงการ

อัตราเงินเดือน
-บัณฑิตจบใหม่ 15,000 บาท/เดือน
-ผู้ที่ถูกเลิกจ้างหรือประชาชนในพื้นที่ 9,000 บาท/เดือน

ระยะเวลาดำเนินการจ้างงาน
มีระยะเวลาดำเนินการ 3 เดือน ตั้งแต่ 1 กรกฏาคม – 30 กันยายน 2565

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครบัดนี้ – 28 มิถุนายน 2565

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

วิธีลงทะเบียน

หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"