มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รับสมัครพนักงานประจำตามสัญญา 6 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รับสมัครพนักงานประจำตามสัญญา 6 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญา 6 อัตรา รับสมัครวันที่ 13-17 มิถุนายน 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 อัตรา
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ตำกว่านี้
-เป็นผู้สอบผ่านวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ.ในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า หรือ เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปในการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ครั้งที่ 2/2565 ฉบับลง วันที่ 8 มีนาคม 2565 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

2.นิติกร 1 อัตรา
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชานิติศาสตร์
-เป็นผู้สอบผ่านวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ.ในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า หรือ เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปในการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ครั้งที่ 2/2565 ฉบับลง วันที่ 8 มีนาคม 2565 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

3.นักโภชนาการ 1 อัตรา
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านอาหาร และโภชนาการ/คหกรรมศาสตร์

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี อาคารอำนวยการ (อาคาร 48) ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รับสมัครวันที่ 13-17 มิถุนายน 2565

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"