โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 23 อัตรา

โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 23 อัตรา

โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 23 อัตรา รับสมัครวันที่ 15-21 มิถุนายน 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 10 อัตรา
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.3-ม.6) หรือเทียบเท่า

2.พนักงานบริการ 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.3-ม.6) หรือเทียบเท่า

3.พนักงานบริการ 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.3-ม.6) หรือเทียบเท่า

4.พนักงานบริการ 3 อัตรา
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.3-ม.6) หรือเทียบเท่า

5.พนักงานบริการ 8 อัตรา
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.3-ม.6) หรือเทียบเท่า

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครวันที่ 15-21 มิถุนายน 2565

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"