สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 รับสมัครเลือกสรรพนักงานราชการ 2 อัตรา

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 รับสมัครเลือกสรรพนักงานราชการ 2 อัตรา

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา รับสมัครวันที่ 13-17 มิถุนายน 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
-รับสมัครจากผู้มีวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา
-เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 60 วัน ที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 คือ จังหวัดสงขลา สตูล ยะลา พัทลุง ปัตตานี ตรัง และนราธิวาส

2.เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา
-ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางบัญชี ทางพาณิชยการ หรือทางเลขานุการ
-เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 60 วัน ที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 คือ จังหวัดสงขลา สตูล ยะลา พัทลุง ปัตตานี ตรัง และนราธิวาส

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 13-17 มิถุนายน 2565

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"