เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ รับสมัครสรรหาเลือกสรรพนักงานจ้าง 2 อัตรา

เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ รับสมัครสรรหาเลือกสรรพนักงานจ้าง 2 อัตรา

เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2 อัตรา รับสมัครวันที่ 1-10 มิถุนายน 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 2 อัตรา
-มีคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์เฉพาะสาขาเอกอนุบาลศึกษา หรือการศึกษาปฐมวัย หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.จ. ก.ท.หรือ ก.อบต. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
-มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ รับสมัครวันที่ 1-10 มิถุนายน 2565

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"