สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา รับสมัครจ้างเหมาบุคคลภายนอก 2 อัตรา

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา รับสมัครจ้างเหมาบุคคลภายนอก 2 อัตรา

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา รับสมัครจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน 2 อัตรา รับสมัครบัดนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 2 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา ถนนสงขลา-นาทวี อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 รับสมัครบัดนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2565

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"