โรงเรียนอนุบาลสงขลา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการอัตรา 11 อัตรา

โรงเรียนอนุบาลสงขลา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการอัตรา 11 อัตรา รับสมัครวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.คนครัว 7 อัตรา
-จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป หรือ มีประสบการณ์ในการทำอาหาร
-สุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวที่ไม่สามารถทำงานได้
-สามารถทำอาหารได้หลากหลายรูปแบบ
-รักความสะอาด
-อัธยาศัยดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เข้ากับคนง่าย
-สามารถยืดหยุ่นเวลาทำงานได้
-ขยัน อดทน ซื่อสัตย์

2.คนทำความสะอาด 4 อัตรา
-จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป หรือ มีประสบการณ์ในการทำงาน
-สุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวที่ไม่สามารถทำงานได้
-สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
-มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
-มีความรอบคอบ คล่องแคล่ว
-มีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับบุคคลอื่นได้ง่าย

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ที่สำนักงานผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รับสมัครวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2565

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"