คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครลูกจ้างโครงการ

คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ รับสมัครบัดนี้ถึง 20 พฤษภาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักวิชาการอุดมศึกษา 1 อัตรา
-รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการจัดการ บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การเงินและบัญชีศิลปศาสตร์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครบัดนี้ถึง 20 พฤษภาคม 2565

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"