เทศบาลนครหาดใหญ่ รับสมัครสรรหาเลือกสรรพนักงานจ้าง 173 อัตรา

เทศบาลนครหาดใหญ่ รับสมัครสรรหาเลือกสรรพนักงานจ้าง 173 อัตรา

เทศบาลนครหาดใหญ่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 173 อัตรา รับสมัครวันที่ 5-17 พฤษภาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1.ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ – อัตรา
2.ผู้ช่วยวิศวกรสุขาภิบาล – อัตรา
3.ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล – อัตรา
4.ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ – อัตรา
5.ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา – อัตรา
6.ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน – อัตรา
7.ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล – อัตรา
8.ผู้ช่วยนักวิชาการสวนสาธารณะ – อัตรา
9.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ – อัตรา
10.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ – อัตรา
11.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง – อัตรา
12.ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ – อัตรา
13.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ – อัตรา
14.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี – อัตรา
15.ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล – อัตรา
16.ผู้ช่วยนายช่างโยธา – อัตรา
17.ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า – อัตรา
18.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ – อัตรา
19.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา – อัตรา
20.พนักงานดับเพลิง – อัตรา
21.พนักงานขับรถยนต์ – อัตรา
22.ผู้ช่วยครู – อัตรา
-พลศึกษา – อัตรา
-วิทยาการสอนศาสนา พุทธศาสนา – อัตรา
-วิชาเอกภาษาจีน – อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป
1.พนักงานเทศกิจ – อัตรา
2.พนักงานดับเพลิง – อัตรา
3.พนักงานเก็บเงินค่าธรรมเนียม – อัตรา
4.พนักงานทะเบียนทรัพย์สิน – อัตรา
5.นักการ – อัตรา
6.ภารโรง – อัตรา
7.คนสวน – อัตรา
8.แม่ครัว – อัตรา
9.คนงาน – อัตรา
10.คนงานประจำรถขยะ – อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัครด้านล่าง

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ หอประชุม เทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา รับสมัครวันที่ 5-17 พฤษภาคม 2565

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"