มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครคัดเลือกพนักงานเงินรายได้

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ รับสมัครบัดนี้ถึง 22 เมษายน 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
เจ้าหน้าทีบริหารงานทัวไป 1 อัตรา
(สังกัดกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เกาสัมพันธ์วิทยาเขตหาดใหญ่)
-วุฒิปริญญาตรี หลักสูตรการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทุกสาขาวิชา หรือ
-วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือ
-วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ที่มีผลคะแนน TOEC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครบัดนี้ถึง 22 เมษายน 2565

ประกาศรับสมัคร ลิงค์สำหรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"