สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา รับสมัครเลือกสรรพนักงาน 18 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 18 อัตรา รับสมัครวันที่ 18-22 เมษายน 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา
2.พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา
3.นักจิตวิทยา 1 อัตรา
4.แพทย์แผนไทย 1 อัตรา
5.เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 อัตรา
6.เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
7.เจ้าพนักงานพัสดุ 2 อัตรา
8.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา
9.พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
10.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 4 อัตรา
11.พนักงานเปล 1 อัตรา
12.พนักงานซักฟอก 1 อัตรา
13.พนักงานบริการ 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัครด้านล่าง

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ตามสถานที่รับสมัครตามรายละเอียดเอกสารหมายเลข 1-13 รับสมัครวันที่ 18-22 เมษายน 2564

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"