มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครคัดเลือกพนักงานเงินรายได้

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ รับสมัครบัดนี้ถึง 15 เมษายน 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
-วุฒิการศึกษา – บริหารธุรกิจบัณฑิต บัญชีบัณฑิต นิติศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครบัดนี้ถึง 15 เมษายน 2565

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"