สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล รับสมัครพนักงานทุนของกองทุนเพื่อความปลอดภัย

สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล รับสมัครพนักงานทุนของกองทุนเพื่อความปลอดภัย

ADVERTISEMENT

สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน รับสมัครวันที่ 22-29 กันยายน 2564

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
-ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง คือสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล รับสมัครวันที่ 22-29 กันยายน 2564

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"