ที่ทําการปกครองจังหวัดสตูล รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

ที่ทําการปกครองจังหวัดสตูล รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

ADVERTISEMENT

ที่ทําการปกครองจังหวัดสตูล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รับสมัครวันที่ 13-21 กรกฎาคม 2564

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
-เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

ADVERTISEMENT

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ที่ทําการปกครองจังหวัดสตูล รับสมัครวันที่ 13-21 กรกฎาคม 2564

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"